Dálkové vysílání léčivé energie


Dálkové vysílání léčivé energie

Dálkové vysílání léčivé energie – je naše vypracovaná speciální metoda, kdy se působí na klienta na dálku. V některých případech dokonce i bez jeho vědomí, pokud se sám nemůže z nějakého závažného důvodu rozhodnout – to pak zjišťujeme sami, zda v tom kterém případě můžeme, či nesmíme působit. Na rozdíl od klasického působení ostatních léčitelů, k tomuto účelu využíváme osvědčenou metodu, která působí nepřetržitě! Klient který je většinou těžce nemocný a upoutaný na lůžko může být takto posilován i bez přímé fyzické účasti léčitele, bez ohledu na fyzickou vzdálenost.

Na klienta se působí nepřetržitě 24 hodin denně!

Dálkové vysílání léčivé energie

Dálkové vysílání léčivé energie využívá poznatků z kvantové fyziky (jakož i z mystiky, ezoteriky, atp.). Velmi zjednodušeně řečeno, je celý náš viditelný vesmír, stejně jako ten „neviditelný“ svět, jen energií, tj. veškeré zdánlivě pevné věci, jsou ve skutečnosti jen a pouze energií (např. zhluk molekul). Vše vibruje na určitých frekvencích a v určitých délkách, rozmezích a intervalech. My právě dokážeme využít těchto vibrací a působit i mimo čas a prostor, tj. na dálku.

Dálkové vysílání léčivé energie

  • vhodné před a po operaci
  • působí přímo na příčinu nemoci a tím léčí následky
  • odbourává závislosti (kouření, alkohol, hrací automaty, drogy, aj.)
  • působí a harmonizuje všechny úrovně – fyzickou, psychickou, emocionální i duchovní

Působení není také všemocné, pokud je již tělo těžce poškozené (třeba léky, životním stylem, apod.) měli bychom si to uvědomit a podle toho se k tomu tak také stavět.

Nyní si Léčení na dálku můžete objednat na našem novém webu: Léčení na dálku