Vánoční posezení přátel pyramidy 2012


Vánoční posezení přátel pyramidy

Dne 15.prosince 2012 se koná vánoční posezení přátel pyramidy.

Tak jako každoročně pořádáme pro naše přátele, kamarády a příznivce, neformální posezení v našem Relaxačním centru. Program není pevně určen, to vždy nějak vyplyne ze situace. Pro všechny bude přichystán čaj a menší občerstvení a na konec i mluvenou relaxaci v pyramidě. Sebou si vezměte pouze dobrou náladu, kdo bude chtít může přinést ochutnat své výtvory kuchařského umění.

Začátek v 10hodin, konec dle nálady, jak kdo uzná za vhodné.